Våra tjänster

Vi erbjuder ett brett utbud av ekonomiska tjänster för att du som företagare ska få en enklare vardag. Det som förenar alla framgångsrika företag, oavsett inriktning eller storlek, är att de har kontroll över sin ekonomi och redovisning. Vi arbetar alltid nära och tillsammans med dig så att vi kan hjälpa dig att kunna fokusera på din egen verksamhet.

Redovisning

Vi erbjuder dig både traditionell och internetbaserad bokföring och fakturering. Antingen papper i prydliga pärmar eller inskannat och lagrat online med direkt tillgång för både kund och konsult. Vi hjälper dig att hitta en lösning som är smidig för dig och ser till att du får uppdaterade rapporter varje månad.

Affärsjuridik

På vår byrå finns specialistkompetens inom affärsjuridik. Funderar du över att byta bolagsform eller omstruktureringar såsom koncernbildning, fusioner, överföringar av verksamhetsgrenar, likvidationer etc? Behöver du hjälp att upprätta avtal och kontrakt? Vi finns här för att lösa dina problem och visa på dina möjligheter.

Lönehantering

Utifrån tidrapporter eller andra underlag beräknar vi ditt företags löner, redovisar arbetsgivaravgifter, skatter och skickar kontrolluppgifter till Skatteverket. I detta innefattas även att svara på lönerelaterande frågor från dina medarbetare, statistikuppgifter till SCB, rapporteringar till försäkringskassan , kontrolluppgifter till skattemyndigheten, årsavstämningar av sociala avgifter och källskatt samt årsavgifter till exempelvis FORA. 

Årsbokslut, årsredovisning, deklarationer

När räkenskapsåret är slut upprättar vi ditt företags årsbokslut och årsredovisning. Vi tar dessutom hand om både företagets och dina privata inkomstdeklarationer. Vi ser till att ta vara på dina avdragsrättigheter och hjälper dig och ditt företag att få en god skatteekonomisk planering.

Årsbokslutet är också viktigt för dig som företagare eftersom det ger dig en tydlig bild av hur det går för ditt företag. Detta gäller oavsett vilken bolagsform du bedriver. Ett bra bokslut är ett avgörande underlag vid förhandlingar med exempelvis banker, kreditgivare, kunder och leverantörer. Det är också en viktig utgångspunkt för ett bra budgetarbete och för uppföljning av lönsamhet och lönsamhetsförbättrande åtgärder.

Numera när revisionsplikten för mindre bolag är borta kan vi lämna bokslutrapport som förbättrar bedömningsunderlaget för en kreditprövning eftersom den visar på kvalitet i redovisningen. 

Ekonomisk analys

Hur kan ditt företag nå sina mål? Investeringskalkyler, budget, prognoser och uppföljning hjälper till att förstå fortsatt verksamhetsplanering. Vi agerar rådgivare och bollplank för dina frågor och idéer. Baserat på information om ditt företag och dina förväntningar på framtiden presenterar vi analyser beträffande ditt företag.

Precis som ett bra bokslut kan väl genomförda och presenterade analyser vara ett avgörande underlag vid förhandlingar med exempelvis banker, kreditgivare, kunder och leverantörer. De är också en viktig utgångspunkt för ett bra budgetarbete och för uppföljning av lönsamhet och lönsamhetsförbättrande åtgärder.

Rådgivning

Vi ser dina skattetekniska möjligheter. Med jämna mellanrum bör du ställa dig frågan: Betalar jag och mitt företag rätt skatt? Aktieutdelning eller löneuttag som bolagsägare? Firmabil eller skattefri bilersättning? Skjuta upp och mildra skatteeffekten genom avsättning till periodiseringsfond, expansionsmedel och räntefördelning? Frågorna man ställs inför som företagare är många och vi hjälper till att reda ut din situation. Vi kan hjälpa dig att minimera skattekostnaderna och få en effektiv skatteplanering. Vi hjälper dig också med nybildningar via Bolagsverket eller via köp av så kallade lageraktiebolag. När bolaget är bildat hjälper vi till med ansökan om F-skatt (skatte- och avgiftsanmälan) till Skatteverket.